Exercici realitzat per l’equip audiovisual de Barris i Acció on han treballat la tècnica del curtmetratge. Mitjançant aquesta pràctica es presenten en el seu barri, amb les seves sensacions i forma de conviure-hi. Tant la gravació com el guió d’aquest curt ha estat íntegrament produït per les participants.