Reprodueix vídeo

En motiu del dia Internacional contra de la violència i en el marc dels tallers que realitzem amb l’Equip Audiovisual de joves del Palau Alòs. Ens hem preguntat – Què és violència? – Hem sortit al carrer i aquest ha estat el resultat. Guió i realització: Equip Audiovisual Joves Palau Alòs. Edició i muntatge: CàmeresiAcció