Resistència Palestina – Venko

VENKO neix en un context de crisi econòmica, política i social, amb l’objectiu de fer de la sociologia una eina útil per a la denúncia i canvi social. Disciplines com aquesta no es poden mantenir al marge de la realitat que ella mateixa estudia, donat que és d’aquesta d’on sorgeixen els seus objectes d’estudi.
A més, VENKO vol posar èmfasi en la inclusió de la resistència civil com a objecte d’estudi en les investigacions i en les teories sociològiques, a conseqüència de les manifestacions cada cop més evidents de les estructures coercitives dels estats. Així, té com a finalitat fer visible aquest fenomen social i individual que sense adonar-nos moldeja la nostra vida quotidiana.