Videoclip – Casal Intercultural [Fil a l’Agulla]

Videoclip resultat del Casal Intercultural de Fil a l’Agulla a l’Espai Jove Garcilaso. Juliol 2016