CURTMETRATGE DE TERROR: ” EL CONSERJE”

1. ESPAIS PER GERMANS I GERMANES DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL/ DISCAPACITAT

Les necessitats de suport permanent dels germans i germanes amb diversitat intel·lectual requereixen als altres membres de la unitat de convivència organitzar les dinàmiques quotidianes prioritzant l’atenció i cura de la persona depenent. Per aquest motiu, els germans i germanes de persones amb diversitat intel·lectual a vegades han de postposar les seves necessitats i desitjos i assumir rols i responsabilitats que fa que madurin abans d’hora en alguns aspectes. Aquest és un dels motius pels quals l’Ajuntament del Prat ofereix una atenció específica a aquest col·lectiu amb la finalitat de promocionar la seva salut i afavorir la creació de xarxes informals de suport entre iguals, en una etapa vital on disposar d’espais de seguretat de referència afavoreixi en el seu desenvolupament personal. Aquest taller, sorgeix de la col·laboració entre l’Associació Càmeres i Acció i Saräu Associació d’oci Inclusiu ( entitat promotora del projecte ) que pretén configurar un espai de referència setmanal per a què realitzant càpsules audiovisuals es visibilitzi la realitat del seu col·lectiu. Es configura aquest espai per a què les seves il·lusions, desitjos, inquietuds i pors puguin ser expressats, oferint-lis un acompanyament psicoeducatiu durant l’ elaboració de les històries audiovisuals que vulguin crear. En aquest cas van decidir realitzar un curtmetratge de ficció.