Escoles coeducadores. Perspectiva de gènere i diversitat

Perspectiva de gènere i atenció a la diversitat a través de l’art.

Un projecte de Fil a l’Agulla amb la col.laboració de CoeducAcció, CreArt i CàmeresiAcció.