Sessió tipus de plans i storyboard

Resultat de la sessió pràctica sobre tipus de pla i desenvolupament d’un story board amb joves del barri de sants.