Durant la passada primavera CàmeresiAcció va realitzar diferents càpsules sobre els tallers realitzats per Base-A, tècniques de bioconstrucció utilitzades als països del Sud.
Base-A treballa en l’àmbit de l’arquitectura responsable des del punt de vista del desenvolupament sostenible i participatiu.