Reprodueix vídeo

Coneixem l’experiència formativa del Camí del Elder, els cursos de facilitació i “elderazgo”, per boca de les persones participants i dels seus/ves formadors/es.