MUNTANT SO, DESMUNTEM EL GÈNERE

El projecte “Muntant So Desmuntem el Gènere”, neix de la voluntat de realitzar un exercici de treball intern sobre el propi imaginari col·lectiu en relació a perspectives de gènere de les persones que integren l’Espai de l’Immigrant.
Aquesta necessitat va sorgir a partir de la participació de una persona trans migrant dins del col·lectiu. Aquest fet va catalitzar un interès en el grup de revisar prejudicis i pre-concepcions pròpies, entorn del gènere, per poder prevenir o corregir qualsevol tipus d’actituds o expressions sexistes.

link del pdf projecte:

muntant so, demuntem el gènere