Reprodueix vídeo

Històries de Vida és un projecte del Departament d’Educació en el que s’orienta i s’acompanya a l’alumnat PFI, acostant professionals i voluntaris a les aules amb un alt component emocional.

Càmeresiacció va realitzar sessions de facilitació amb el pfi de Molins de Rei per compartir col.lectivament diferents mirades en relació a com vivim el passat, el present i el futur.
Finalment, vam arribar a un consens sobre quines preguntes volien fer i contestar a les entrevistes d’aquest clip.

#autorepresentacio #perspectives #futur #molinsderei #pfi