Reprodueix vídeo

En un context d’envelliment de la població i d’acceleració de la transformació de les ciutats i les relacions socials establertes en elles, considerem que és de rellevant importància incidir en el paper de la gent gran en aquests processos des de la seva experiència i interpretació. Proposem la participació propositiva, creativa i autònoma aïllant-nos així de tendències més assistencialistes.
Creiem que els formats audiovisuals permeten ampliar el potencial de visibilització, difusió i sensibilització així com oferir noves formes de representació i expressió menys comunes i accessibles per la gent gran. El suport mutu, la importància envers la memòria històrica col·lectiva, la participació comunitària i intergeneracional, l’autogestió, l’empatia i l’apoderament envers els processos socials, són valors, entre d’altres, rellevants a l’hora de desenvolupar projectes amb gent gran.