Reprodueix vídeo

Compartim amb vosaltres què és el MagazineTV Carmel i com treballem darrera les càmeres!

El format MagazineTV és aquell que millor permet adaptar les inquietuds i sensibilitats de les participants dins el contingut final. Es tracta de generar un informatiu de barri dividit en diferents seccions. Aquestes seccions es generen en relació a les diferents temàtiques que es volen abordar:gènere, espai públic, habitatge, diversitat, joventut etc.

Mitjançant l’audiovisual comunitari i participatiu s’aporten coneixements teòrics i pràctics per analitzar, entendre i (auto)representar la realitat amb l’ús de la càmera. Són les mateixes participants qui decidiran el format, el tractament i el contingut. Per fer-ho, experimentem totes les parts d’un procés creatiu, des de la tècnica a la teoria de guió, narrativa, story board, interpretació i rodatge.

Dins el projecte es realitzen sessions formatives de la tècnica audiovisual a mesura que es desenvolupen també dinàmiques de facilitació, treball de processos i resolució de conflictes; d’aquesta manera, s’inicia un procés d’apoderament de les persones pertanyents del grup que forma l’equip audiovisual del projecte. És una metodologia que planteja començar per establir l’empatia i confiança entre les participants.