El Llogater” és el primer curtmetratge del projecte de CàmeresiAcció “Antimasclisme Audiovisual”. Aquest projecte, amb la col·laboració del @eltaller_masculinitatsdiverses i la Fundació Surt , pretén generar contingut audiovisual que qüestioni el model de masculinitat hegemònica i que a l’hora impliqui els nois adolescents en l’eliminació de la violència masclista i la promoció de la igualtat de gènere. CàmeresiAcció va realitzar diferents sessions de facilitació prèvies a la fase d’acompanyament i creació audiovisual. Tot el material que apareix en aquest curt ha estat enregistrat i produït per les mateixes joves participants.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.