“A partir d’una profunda contribució a l’ “arqueologia contemporània del vídeo” incitat pel Festival, les Conferencies de LOOP proporcionaran una lectura actual del video art més primerenc. Els artistes pioners establiràn un diàleg amb els artistes de generacions més joves, de tal forma que es crearàn connexions formals i conceptuals entre el passat i present i s’explorarà la influència de les propostes d’avantguarda en la producció contemporània.”

http://loop-barcelona.com/activity/ii-film-literacy-think-tank/