Educomunicació, dret social emergent

Font: https://directa.cat/educomunicacio-dret-social-emergent

Professionals i entitats impulsen l’educació en comunicació i l’anàlisi crítica dels mitjans a través d’experiències pedagògiques dins i fora de l’àmbit escolar

*Article publicat al número 433 de la Directa