Hosting kokura.io

El patrocini a què feia referència aquesta entrada ja no és vigent. Actualment, el nostre hosting està integrat als plans de kokura.io per a entitats socials.