Es treballa el gènere del curtmetratge de forma participativa. Decidim col.lectivament quin missatge volem fer arribar i com. Es desenvolupa l’argument, el guió tècnic i el guió narratiu i després les mateixes participants realitzen també la gravació d’imatge i so.