Es treballa el rap mitjançant el ritme, la rima i l’estrofa per realitzar la
creació de la lletra i el seu videoclip. La temàtica gira al voltant del que el grup
vulgui aprofundir.