Salut mental

Les últimes investigacions en salut mental indiquen la necessitat que les persones amb psicopatologia esdevinguin actors que generin línies d’acció col·lectives, amb l’objectiu de recuperar

Migrants

És de vital importància proporcionar espais per amplificar la veu de les persones migrants i, aprofundir en les possibilitats que ofereix el llenguatge audiovisual, per

LGTBIQ+

Treballem amb persones del col.lectiu LGTBI per tal de combatre i analitzar l’estigmatització, assetjament i violència que en nombroses ocasions pateixen com a resultat d’una

Diversitat funcional

Proporcionem espais de creació participativa i treball comunitari inclusiu mitjançant la tècnica audiovisual i artística, que ofereixin noves vies d’expressió que siguin atractives per a

Gent gran

En un context d’envelliment de la població i d’acceleració de la transformació de les ciutats i les relacions socials establertes en elles, considerem que és

Dones

CàmeresiAcció es reconeix com una entitat feminista. És per això, que treballa per a combatre la reproducció de privilegis masculins i maneres de fer patriarcals.

Joves

Durant la infància i l’adolescència és vital trobar referents i vies de desenvolupament que motivin i despertin interessos en els/les joves i que a l’hora