Les últimes investigacions en salut mental indiquen la necessitat que les persones amb psicopatologia esdevinguin actors que generin línies d’acció col·lectives, amb l’objectiu de recuperar la dimensió política de la malaltia. Existeix la necessitat d’afavorir el desenvolupament d’una consciència col·lectiva que s’articuli des de la denúncia social i des de la defensa d’uns drets poc reconeguts. Per això, generem espais d’expressió i d’escolta que facilitin i possibilitin aquesta interacció i la difusió de les seves demandes.