Cinema i Estructures de Poder

Es considera el cinema com un art que construeix realitats i imaginaris i que està present d’una manera o altra al llarg de la vida de les persones. En el context actual, som consumidors/es de tot tipus de productes audiovisuals i és necessari fomentar l’esperit crític davant la realitat audiovisual que ens envolta.

La creació cinematogràfica té un potencial de visibilització i difusió de valors. Per tant, el projecte pretén incidir en el paper de l’espectador/a, fomentant el debat i l’anàlisi vers els continguts audiovisuals. S’utilitzen les pel·lícules com a eines de reflexió i sensibilització social.