Reproducir vídeo

No funciona el vídeo? Prova el reproductor antic.

El projecte @Nobordersbcn ha estat aquests dies a Calais (Març 2016).

La primera sorpresa que ens hem trobat és que no és veritat que el campament hagi estat desallotjat totalment com diuen alguns mitjans.

Només va ser desallotjada una part, la zona nord segueix dreta. És una colònia il·legal i és per això que no rep ajuda ni de governs ni d’organitzacions grans. Més aviat al contrari, la policia intervé sovint amb gasos lacrimògens i pilotes de goma. També grups de nazis ataquen les persones del campament. Al campament de Calais, «la jungla», es sobreviu gràcies a l’autorganització, el suport mutu i la solidaritat.

Necessiten el nostre suport i la solidaritat ja que segueix l’amenaça d’un desallotjament.

ENGL:

@Nobordersbcn has been these days in Calais (March 2016). It is not true that the camp has been completely evacuated as some media said. Was evicted only a part, the north remains. It is an illegal settlement and that’s why the governments or big organizations not help them. Quite the contrary, the police often intervened with tear gas and bullets. The camp in Calais «the jungle» survives thanks to self-organization and solidarity. No authority takes responsability. Although they make the highest fences and put more control and police they will not stop people trying to cross the border to reach their destination and join with their families.

TIME TO FIGHT FOR HUMAN RIGHTS

WE NEED A CHANGE

OPEN THE BORDERS

La nova web conté millores tècniques al reproductor. Temporalment, el reproductor antic també estarà disponible.