És de vital importància proporcionar espais per amplificar la veu de les persones migrants i, aprofundir en les possibilitats que ofereix el llenguatge audiovisual, per emprar-lo com a eina de participació i vehicle per a la mediació de les relacions entre les persones. Entenent aquestes no com a espectadores sinó com a constructores de relats. És en aquest marc on entenem que la tècnica audiovisual s’ha de concebre com una eina social. Facilitant aquest espai de trobada i treball entre persones nouvingudes de diverses procedències, pretenem allunyar la mirada que provoca l’atenció mediàtica, centrada en els símptomes mentre obvia les causes. Així, en els projectes es pretén incidir en la participació propositiva, creativa i autònoma.