menu

Vellesa dels barris

La memòria dels barris a través dels relats de la seva gent gran

arrow_downward

Vellesa dels barris

La memòria dels barris a través dels relats de la seva gent gran
arrow_downward

Vellesa dels barris

GENT GRAN - MEMÒRIA DELS TERRITORIS

Vellessa dels barris és un projecte de vídeo participatiu amb deu anys de trajectòria a la ciutat de Barcelona on la memòria dels barris i les persones que els habiten són les protagonistes. El projecte promou el paper actiu de les persones grans dins de la societat fent ús de les eines audiovisuals com a mitjà de representació, registre i difusió.

Un projecte documental de recuperació de la memòria dels barris de la ciutat de Barcelona a través dels relats en primera persona de la gent gran.

A qui va dirigit

keyboard_arrow_down
 • El projecte està dirigit a persones majors de seixanta-cinc anys residents en els barris on es realitza el projecte. Aquestes seran les protagonistes i receptores principals de les sessions.
 • En el transcurs intervenen altres agents socials vinculats als espais on es desenvolupin les sessions, així com a les necessitats d'explicació de les històries de vida i dels processos de canvi dels barris continguts a la creació audiovisual.
 • D'altra banda, amb les projeccions finals i amb la jornada de debat, el projecte es dirigirà a la gent jove del barri situant a aquest col·lectiu com un altre destinatari principal del projecte. Així, crearem una experiència intergeneracional beneficiosa per totes les persones participants.

Objectius

keyboard_arrow_down
 • Contribuir a la memòria històrica i col·lectiva.
 • Enfortir el paper actiu de les persones grans en els processos socials i en la transmissió de la memòria col·lectiva.
 • Crear noves vies d'expressió per part de la gent gran mitjançant les eines audiovisuals.
 • Combatre l’edatisme posant en valor el seu paper com a transmissors/es de coneixement.
 • Establir noves relacions entre els membres del projecte a partir de la representació personal i col·lectiva.
 • Evitar situacions de solitud no volguda empoderant a la gent gran i convidant-les a participar en iniciatives autogestionades i impulsades per part de la gent del barri.
 • Enriquir les relacions intergeneracionals i de coneixement mutu.
 • Promoure la formació en gent major de 65 anys.
 • Sensibilitzar a la ciutadania per un tracte respectuós cap a la gent gran i trencament d’estereotips.

Modalitats d'implementació

keyboard_arrow_down
 • Ens adaptem a les necessitats i possibilitats del col·lectiu o entitat que ens fa arribar la proposta.
 • Podem generar processos des d'una sola sessió de quatre hores a cinc sessions de dues hores per realitzar-ho en un mes i mig de projecte. Finalment podem realitzar deu sessions de dues hores en casos de processos trimestrals .

Vídeos del projecte

Tots els vídeos del projecte Vellessa dels barris estan ideats i realitzats participativament per les assistents als processos.

La Barceloneta

Sants

La Vila de Gràcia

El Putxet

Poble sec

El Clot - Vallcarca - Casc Antic

Eixample dreta

Ciutat meridiana

El Besòs - Maresme