No funciona el vídeo? Prova el reproductor antic.

Resultat del projecte realitzat amb Fundació Esplai al juny del 2018. Rap i videoclip creat pel grup de joves.

“La Xarxa Ciutadania Compromesa-C2 és un espai de trobada entre entitats, a nivell estatal, que tenen en comú el treball amb programes d’educació en valors dirigits a la infància i a la joventut en l’àmbit del temps lliure, prenent com a eix metodològic el aprenentatge servei.

Els principals objectius d’aquesta xarxa són els de vincular més estretament a les entitats que treballen l’educació en valors en el temps lliure, impulsar la metodologia educativa de l’aprenentatge servei i visibilitzar i contribuir al reconeixement social de la feina que realitzen aquestes entitats.