menu

Gent gran

En un context d’envelliment de la població i d’acceleració de la transformació de les ciutats i les relacions socials establertes en elles, considerem que és de rellevant importància incidir en el paper de la gent gran en aquests processos des de la seva experiència i interpretació.

Gent gran

En un context d’envelliment de la població i d’acceleració de la transformació de les ciutats i les relacions socials establertes en elles, considerem que és de rellevant importància incidir en el paper de la gent gran en aquests processos des de la seva experiència i interpretació.

Vellesa dels barris

MEMÒRIA DELS TERRITORIS