Reprodueix vídeo

No funciona el vídeo? Prova el reproductor antic.

El projecte consisteix en un procés de creació col·lectiva entorn la música “Trap”, on conjuntament amb els i les joves de l’institut Montjuïc analitzem el fenomen cultural d’aquest estil musical i els elements que en formen part. Posteriorment el grup de joves de 1r i 2n d’ESO crea la seva pròpia cançó de manera col·lectiva.

La proposta, que compta amb el suport del Pla de Barris de La Marina, s’emmarca en la relació de projectes de l’Espai Jove La Bàscula en col·laboració amb els instituts del territori.

En una primera fase, amb les professionals de Càmeres i Acció, treballem la cohesió del grup mitjançant dinàmiques de facilitació de grups. Posteriorment, analitzem els elements del trap i dels seus videoclips des d’una mirada crítica que condueixi al grup a detectar quins podrien ser els referents i anti-referents. Es tracten elements de realització com el muntatge, la il·luminació, els moviments de càmera, etc, per tal d’aprendre a utilitzar-los com a via de comunicació alternativa.

Després, en una segona fase, amb dues professionals del món del rap ( Masiva Lulla i Elane ), es crea de manera col·lectiva la lletra d’una cançó de “Trap”. Aquesta fase, serveix d’espai per a que les joves es puguin expressar lliurement, identifiquin i es posicionin vers els elements que estigmatitzen l’univers d’aquest estil musical.

Per acabar, a la darrera fase, es realitza el videoclip de la cançó. Decidirem què volem reflectir i com volem fer-ho. Mitjançant sessions dedicades a la formació, les joves poden assolir els coneixements tècnics bàsics per a poder dissenyar i enregistrar audiovisualment la seva pròpia peça audiovisual.

“En el context de crisi econòmica, social i política que vivim, considerem que el col·lectiu jove afronta una situació crítica, que en ocasions esdevé propera a la exclusió social. Si bé, aquesta problemàtica ha deixat al descobert una crisis més profunda, la dels valors, cap a la qual creiem poder adreçar la nostra capacitat de transformació.
Des de la nostra perspectiva, els valors morals d’una comunitat constitueixen el sistema de valoració per mitjà del qual els individus atorguen sentit i valor al seu entorn i a les accions que en aquest es produeixen. Amb això, creiem que qualsevol procés de transformació i desenvolupament ha de començar per potenciar els recursos endògens i simbòlics, fomentant la construcció de xarxes socials i el desenvolupament d’hàbits participatius, solidaris i cooperatius, que condueixin a la retroalimentació i a la compartició de coneixements.
Donada la nostra trajectòria artística,, en aquest cas materialitzada en una cançó de Trap/Reggeton amb consciència social i moral, considerem disposar d’una bona via d’apoderament i desenvolupament local. Concebem en aquest sentit, l’anàlisi del fenòmen del Trap, com una eina per al debat i la transmissió de valors, la desmitificació i la ruptura de patrons d’estigmatització, així com per la millora de l’autoestima i la canalització i gestió de les emocions mitjançant l’art.
En darrer lloc, les sessions possibiliten un aprenentatge humanístic que, entre altres coses, millora la capacitat d’expressió i comprensió dels joves, tant a nivell escrit com parlat”.