Durant la infància i l’adolescència és vital trobar referents i vies de desenvolupament que motivin i despertin interessos en els/les joves i que a l’hora els ajudin a sentir-se realitzats/des. +info