A CàmeresiAcció abordem la Salut Mental de forma holística i interseccional. Comprenent la Salut com a cosa de totes i entenent que la trajectòria vital de qualsevol persona pot enfrontar-se amb diferents estats de crisis.